Fair Play


Interwetten zajišťuje fair play a nejlepší postupy ve všech kategoriích produktů, ať už se jedná o sportovní sázky, virtuální sporty, kasino, živé kasino nebo hry.

Především je Interwetten držitelem evropských licencí pro většinu svých herních produktů. To znamená, že všechny operace podléhají přísným regulačním směrnicím a neustálému dohledu odpovědných orgánů. Další informace o aktuálních licencích, které společnost Interwetten vlastní, naleznete v našich všeobecných podmínkách.

Regulačním orgánem odpovědným za dohled nad činností společnosti Interwetten Gaming Ltd je Malta Gaming Authority na stránkách www.interwetten.com.

Kromě toho společnost Interwetten prosazuje fair play a osvědčené postupy v odvětví prostřednictvím standardizovaných a účinných interních postupů. Všechny transakce a data jsou centrálně ukládány v souladu s nejvyššími bezpečnostními předpisy a v přísném souladu s předpisy proti praní špinavých peněz. Díky vynikajícímu zákaznickému servisu si společnost Interwetten získala pověst společnosti s rychlými a zaručenými výplatami. Všechny účetní postupy navíc odpovídají mezinárodním standardům pro finanční výkaznictví a podléhají každoročnímu auditu jedné z účetních firem "velké čtyřky". V zájmu podpory fair play a bezpečnosti ve sportu je společnost Interwetten členem Evropské asociace sportovní bezpečnosti.


European Sports Security Association

European Sports Security Association (ESSA) byla založena v roce 2005 špičkovými poskytovateli sportovních sázek v Evropě s cílem dohlížet na všechny sázkové vzory nebo případná sázení insiderů v rozporu s pravidly a to v každém druhu sportu.

Pro dosažení tohoto cíle zavedla ESSA mezi svými členy systém včasné výstrahy, který zobrazí jakékoliv podezřelé sázkové aktivity. Tento systém včasné výstrahy umožní ESSA úzkou spolupráci se sportovními dozorčími orgány a jejich právními odděleními, čímž je zaručeno, že bude v případě varování tento orgán okamžitě informován – což by mělo zabránit jakémukoliv druhu manipulace hry. Do dnešního dne podepsala ESSA prohlášení o záměru s FIFA, UEFA, EPFL, The FA, DFB, ATP , ITF, WTA a udržuje úzké vztahy s IOC a mnoha jinými sportovními dozorčími orgány. Prostřednictvím takovýchto iniciativ a partnerství je ESSA přesvědčena, že může působit jako dozorce nad sportovní integritou.


O ESSA

European Sports Security Association (ESSA) je veřejně prospěšná nezisková organizace, jejíž členy jsou vedoucí poskytovatelé online sportovních sázek v Evropě. Byla založena v roce 2005 jako následek "Aféry Hoyzer" (skandál v německém fotbale, do kterého byl zapleten rozhodčí Robert Hoyzer), která vedla k tomu, že zemský/offline německý státní monopol prohrál milióny eur, protože mu chyběly prostředky pro odhalení sázkových vzorů. Zatímco "Aféra Hoyzer" neměla žádný dopad na poskytovatele online sportovních sázek, stala se pro tyto poskytovatele přesto katalyzátorem pro spolupráci a pro podělení se o informace o podezřelých hrách. Spolupráce byla usnadněna faktem, že je internet nejlepším nástrojem transparentnosti, kde může být každá transakce hlídána, registrována a sledována. Firmy poskytující online hry používají state-of-the-art nástroje, aby zajistily, že jsou herní chování a převody peněz zaznamenávány a kontrolovány na podezřelé transakce.

V roce 2005 sestavili čelní provozovatelé her v EU tuto European Sports Security Association (ESSA) s cílem udržet sport bez podvodů a manipulací. Pro dosažení tohoto cíle zavedla ESSA mezi svými členy tzv. systém včasné výstrahy, který zobrazí jakékoliv podezřelé sázkové aktivity.


Systém včasné výstrahy

Systém včasné výstrahy ESSA je plně funkční a umožňuje svým členům rychle a efektivně zjistit případné podvodné aktivity nebo manipulace u dané sportovní události, na kterou se vztahuje členství ESSA. Mezi prvním varováním a rozhodnutím hlavního ESSA bookmakera neuběhne více jak 60 minut. Tímto se tento systém stává velmi důležitý při boji proti možným skandálům ve sportu a navíc nabízí jistotu všem sázejícím, že sázení probíhá férově.


Komunikace se sportovními dozorčími orgány

Tento systém včasné výstrahy umožní ESSA úzce spolupracovat se sportovními dozorčími orgány a jejich právními odděleními, čímž dojde k zajištění, že je tento orgán v případě varování okamžitě informován – což by mělo zabránit jakémukoliv druhu manipulace hry. Protože je tento servis sportovním dozorčím orgánům nabízen zdarma, je ESSA a také celkový online sázkový průmysl odlehčen, odmítne-li orgán tuto službu. Neboť dojde-li ve sportovním spolku k vyšetřování domnělé manipulace her a vyjde-li poté najevo, že měl orgán možnost uplatnit službu ESSA, ale tuto odmítl, v tomto případě udělal online sázkový průmysl vše, co považoval za nutné k zabránění manipulace a je na něho pohlíženo jako na nevinnou stranu a nebude již předem považován za "podvodníka".


ESSA kodex chování

ESSA a její členové se zavázali legálnímu a zodpovědnému sportovnímu sázení, kde je zákazníkům nabízen férový a spolehlivý produkt a to udržováním sportu bez podvodů, sázek insiderů, bez sázkového podvodu a manipulace. ESSA považuje kodex chování za důležité sdělení svých členů týkající se jejich angažovanosti pro sociálně zodpovědné sportovní sázení. Tento kodex by měl být vždy vnímán ve spojení s národními licenčními stanoveními každého člena.


Všeobecně

Členové ESSA, kteří provozují hazardní sportovní sázky, se zavazují následujícímu:

• Registrace a neustálé potvrzující procesy hráče
• Možnost vyloučení hráčů
• Možnost stanovení sázkových a vkladových limitů hráčem
• Možnost umožnit hráčům zprávy o jejich aktivitách na účtu
• Bezpečnostní opatření k boji proti podvodům


Odpovědné hraní

ESSA se zavázala k sociálně zodpovědnému sportovnímu sázení a k redukci problematických sázek. Proto jsou členové ESSA srozuměni s použitím samoregulovatelných kontrol a s dodržováním sázkových stanovení / směrnic pro odpovědné hraní, které jsou obsaženy v příslušné licenční soudní pravomoci.


Sázení nezletilých

Členové ESSA musí provést přiměřená bezpečnostní opatření, aby byl zamezen uživatelům, kteří nejsou podle příslušné soudní pravomoci plnoletí, přístup k podávání sázek a musí na jejich webové stránce uvést věkové omezení.


Ochrana spotřebitele a osobních údajů

Účty hráčů musí být spravovány v bezpečném a efektivním prostředí. Soukromí a důvěrnost všech informací poskytnutých hráčem v jakoukoliv dobu musí být chráněny před neoprávněným přístupem.

Všichni členové ESSA musí do svých Všeobecných obchodních podmínek začlenit doložku, ve které je povoleno zpřístupnění údajů, dojde-li k jakékoliv podvodné aktivitě.

Všichni členové ESSA otevřeně rozdávají prostřednictvím systému včasné výstrahy všem ostatním ESSA členům jakékoliv informace o všech/jakýchkoliv nezákonných sázkových vzorech, ke kterým došlo v jejich organizaci.

Všichni členové ESSA souhlasí s rozdáváním informací mezi ESSA a sportovními dozorčími orgány o podvodných nebo insiderských sázkách.

Verze 3.6

Fair Play pro sportovní sázky ve znění ze dne 14.12.2015