Odpovědné hraní

Odpovědné hraní

  Odpovědné hraní

  Odpovědné hraní


  V dnešní době je online hraní společensky uznávanou formou zábavy. Hra o peníze je napínavá a zábavná, ale skrývá také rizika. Proto bere Interwetten svou odpovědnost za podporu zodpovědného hraní a svou politiku zodpovědného hraní velmi vážně.

  Je pro nás samozřejmostí, že každý seriózní a čestný operátor bude poskytovat svým zákazníkům dostatek informací, aby věděli, jaká potenciální rizika s sebou hazardní hry přinášejí. Prevence je založena na informacích a jen dobře informovaní hráči jsou schopni rozpoznat problém závislosti na hře již v raném stádiu. Kromě informací nabízí Interwetten proaktivní nástroje pro kontrolu vzorů hry jednotlivých hráčů a předchází negativním důsledkům nadměrného hraní. Mezi tyto nástroje patří limity sázek (ztrát) a vkladové limity za den, týden a měsíc, systém kontroly reality, který může být upraven v souladu s individuálními potřebami pro všechny hry kasina řízené RNG, vlastní test pro všechny, kteří se cítí být ohroženi a samozřejmě možnost omezeného a neomezeného vlastního vyloučení ze hry. V neposlední řadě musí zodpovědní operátoři zajistit podporu a pomoc, pokud se zákazník nachází v ohrožení nebo pokud je u něho rozpoznán problém gamblerství.


  Proto je politika odpovědného hraní u Interwetten založena na následujících pěti pilířích:

  1. Informace: Snažíme se co nejlépe informovat naše zákazníky o rizicích nadměrného online hraní, preventivních opatřeních a prvních příznacích kritických herních vzorů.

  2. Školení personálu: Školíme naše zaměstnance v pravidelných intervalech ohledně zodpovědného hraní a involvujeme odborníky, stejně jako specializované organizace poskytující výcviky a praktickou asistenci.

  3. Ochrana dětí a mladistvých: Zavázali jsme se k ochraně těch nejzranitelnějších občanů a striktně nepřijímáme nezletilé klienty. Nezávisle na národních pravidlech našich zákazníků týkajících se plnoletosti neakceptujeme žádné zákazníky mladší 18 let. Pro zajištění souladu s našimi záměry provádíme kontroly totožnosti našich zákazníků a kontrolujeme jejich datum narození na základě oficiálních záznamů. Samozřejmě se také snažíme zabránit všem reklamám, které by mohly přilákat nezletilé ke hře o peníze. Zákazníci, kteří chtějí mít jistotu, že žádná nezletilá osoba v jeho domácnosti nepoužívá jeho počítač, najde profesionální pomoc kliknutím na www.netnanny.com.

  4. Nástroje pro zodpovědné hraní: Interwetten nemá v žádném případě zájem poučovat své zákazníky, ale chceme našim zákazníkům poskytnout nástroje pro splnění jejich individuálních cílů. Proto nabízí Interwetten zákazníkům, kteří chtějí kontrolovat své herní chování, celou řadu opatření:

  • Zákazníci budou při registraci vyzváni, aby zadali své individuální limity sázek (ztrát) a vkladové limity za den, týden a měsíc. Prosím klikněte zde pro shlédnutí podrobností. Není nutné zavádět takováto omezení, ale stanovení limitů určitě zvýší kontrolu nad výdaji hráče. Pokud nedojde k nastavení limitů přímo při registraci, může k tomu dojít kdykoliv později v nastaveních účtu hráče.
  • V nastaveních účtu hráče je rovněž možno aktivovat systém kontroly reality pro všechny hry kasina řízené RNG v souladu s individuálními potřebami.
  • Pro hráče, kteří se cítí být ohroženi, nabízí Interwetten možnost provedení vlastního testu.
  • V neposlední řadě může být rozumnou strategií jak opět získat kontrolu nad svým herním chováním vlastní vyloučení z hraní her na dobu určitou nebo neurčitou. Chcete-li zavést jakýkoliv druh vlastního vyloučení, prosím kontaktujte naše oddělení služeb prostřednictvím e-mailu nebo tiketem. Je důležité poznamenat, že i my můžeme ustoupit od vyloučení hráče z hraní her, pokud naše systémy pro detekci a identifikaci problémového hraní tento krok podporují. Hráči s vlastním vyloučením z naší strany neobdrží žádný druh reklamy. Je samozřejmostí, že nastavení účtu u Interwetten rovněž obsahuje systém nesouhlasu (opt-out) s marketingovou komunikací, který je všem hráčům kdykoliv k dispozici.

  5. Pomoc a podpora: Postaráme se o naše zákazníky, pokud potřebují pomoc při získání kontaktních informací profesionálních externích poskytovatelů s cílem najít vhodnou podporu při prevenci a léčbě problému s gamblerstvím.

  Pokud máte pocit, že vám hrozí ztráta kontroly nad vašimi herními aktivitami nebo pokud se domníváte, že se někdo z vaší rodiny nebo kruhu přátel může dostat do potíží, obraťte se prosím na následující nezávislou a neziskovou organizaci pro podporu a pomoc poskytovanou v mnoha jazycích: www.gamblingtherapy.org.


  Odpovědné hraní – Neztraťte kontrolu!

  Každá dospělá osoba si může vychutnávat zábavu a napětí při hře online.

  Stejně jako u skoro všech věcí v životě by mělo být i sázení a hazardní hraní vychutnáváno v rozumném a přiměřeném množství. Pouze kontrolované hraní je zábavné. Proto je velmi důležité, aby měl zákazník své chování při hře z hlediska jejího rozsahu, četnosti a finančních vlivů pod kontrolou.

  Nespoutaná hra a sázení přesahující finanční možnosti hráče poukazují na to, že vlastní kontrola této osoby selhává. Pokud je přitahující účinek hraní silnější než individuální vlastní kontrola, může to mít za následek osobní a sociální problémy.


  Užitečné tipy

  Aby nedošlo ke ztrátě vaší kontroly, doporučujeme vám, abyste měli při používání našich webových stránek na paměti následující pravidla:

  • Hrajte zdrženlivě a nikdy nezapomeňte, že se jedná o druh zábavy a nikoli o způsob získání peněz.
  • Uvědomte si prosím, že je hra otázkou náhody a že neexistují žádné "magické" vzorce, které zaručují výhry.
  • Ujistěte se, že jste s pravidly hry, kterou hrajete, obeznámeni.
  • Hrajte jen tehdy, cítíte-li se bystří a nezapomeňte na pravidelné přestávky, stejně jako při jiných internetových aktivitách.
  • Nehrajte v žádném případě pod vlivem alkoholu nebo jiných substancí či léků, které mohou ovlivnit vaši vnímavost.
  • Necítíte-li se dobře anebo jste-li deprimovaní, vyhněte se hraní.
  • Stanovte si svůj vlastní rozpočet a sledujte vydané částky a/nebo si nastavte osobní vkladové a/nebo sázkové denní, týdenní či měsíční limity.
  • Hrajte pouze o částky, které jste si určili pro vaši zábavu. Nikdy nesázejte částky, které jsou určeny k jinému účelu.
  • Nepůjčujte si peníze od jiných osob za účelem hraní.
  • Dodržujte své vlastní stanovené limity, i když prohráváte.


  Vlastní vyloučení jako preventivní nástroj

  Zákazníci, kteří se rozhodnou pro nastavení vlastního vyloučení na dobu určitou nebo neurčitou, nemají po dobu jejich vyloučení žádný přístup ke hrám o skutečné peníze.

  Pokud se rozhodnete definovat určité vlastní vyloučení, vyloučíte sám sebe ze všech herních aktivit na určitou dobu, kterou můžete určit individuálně (např. na den, týden nebo měsíc). Váš účet bude po tuto určenou dobu zablokován. Po vypršení této doby vám bude váš účet opět k dispozici.

  Pokud se rozhodnete definovat neurčité vlastní vyloučení, zůstane váš účet zablokován až do vašeho dalšího oznámení a veškeré herní zůstatky na vašem herním účtu vám budou vyplaceny. Zde můžete nastavit definitivní nebo neurčité samovyloučení.

  V obou případech můžete kdykoliv požádat o opětovné aktivování vašeho účtu, ale opětovné otevření účtu vždy podléhá tzv. době na rozmyšlenou. K znovuotevření účtu s vlastním vyloučením na dobu určitou dojde po 24 hodinách od vašeho zažádání. Vlastní vyloučení na dobu neurčitou bude zrušeno až po 7 dnech od zažádání hráče. Každá žádost o znovuotevření účtu podléhá našemu internímu hodnocení herního chování hráče a může být zamítnuta.


  Ochrana mladistvých

  Ani naše produkty ani naše marketingové kampaně nejsou navrženy tak, aby přilákaly děti nebo mladistvé. Na naší domovské stránce je jasně zobrazeno varování 18+. Pro zajištění souladu s našimi záměry nepřijímáme registrace účtů osob mladších 18 let a provádíme kontroly totožnosti včetně data narození našich zákazníků.

  Přesto musíme připustit, že je internet snadno dostupný v mnoha domácnostech na celém světě. Z toho vyplývá, že herní společnosti a rodiče musí spolupracovat, aby uchránily děti před riziky hazardních her. Pro zajištění bezpečnosti našich dětí doporučujeme nainstalovat filtrační software k zablokování přístupu mladistvých na dostupné nevhodné internetové stránky a programy.


  Více rad rodičům:

  • Nenechávejte děti bez dozoru v blízkosti vašeho počítače, nacházíte-li se na naší internetové stránce.
  • Používejte snadno ovladatelné monitorovací aplikace jako www.netnanny.com.
  • Zabraňte přístupu do vašich herních programů pomocí hesel.
  • Ujistěte se, že se vaše uživatelské jméno, heslo a vkladové detaily u Interwetten nacházejí z dosahu dětí.
  • Nedovolte osobám mladším 18 let zapojit se do jakékoliv herní aktivity.
  • Informujte vaše děti o zákonnosti hazardních her a obeznamte je s riziky možných škod způsobených hraním mladistvých.
  • Bohužel ani ten nejlepší systém nemůže zabránit podvodům a krádežím identity. Pokud jste si vědomi podvodného zneužívání našich služeb, informujte prosím okamžitě naši servisní službu e-mailem na [email protected].


  Verze 2.4 poslední aktualizace 27.03.2019  Začátek stránky