We use our own cookies and cookies from third parties to provide you with a great user experience. By using this site, you agree to the use of such cookies.
  • Match

Table Tennis - Setka Cup bets

Match

03.08.2020

23:35

Sulim, Aleksandr 1 2,10

Kyi, Yevhen 2 1,65

23:40

Volkov, Pavlo 1 1,85

Akimov, Yehor 2 1,85

23:45

Sklyarenko, Andriy 1 2,30

Lazuryk, Dmytro 2 1,55

23:50

Kovalchuk, Oleksandr 1 2,30

Moroz, Kostiantyn 2 1,55

23:55

Yemelianov, Taras 1 2,75

Balakirev, Maxim 2 1,40

04.08.2020

00:05

Turchenko Tymur 1 1,70

Bilous, Vladislav 2 2,05

00:10

Krasutskyi, Adam 1 1,50

Antonyan, Armen 2 2,40

00:15

Aliyev, Anar 1 1,85

Stepankov, Sergii 2 1,85

00:20

Vasiuk, Vadym 1 1,70

Halynskyi, Mykola 2 2,05

00:25

Sokolov, Sergey 1 1,40

Ivchenko, Kyrylo 2 2,75

00:35

Makarenko, Roman 1 1,60

Kyi, Yevhen 2 2,20

00:40

Kolesnykov, Valeriy 1 1,85

Volkov, Pavlo 2 1,85

00:45

Shukin, Dmitriy 1 1,65

Sklyarenko, Andriy 2 2,10

00:50

Teteruk, Michael 1 2,75

Moroz, Kostiantyn 2 1,40

01:05

Bilous, Vladislav 1 1,85

Solomko, Ruslan 2 1,85

01:10

Krasutskyi, Adam 1 1,50

Akimov, Yehor 2 2,40

01:15

Aliyev, Anar 1 2,05

Lazuryk, Dmytro 2 1,70

01:20

Kovalchuk, Oleksandr 1 2,10

Vasiuk, Vadym 2 1,65

01:25

Yemelianov, Taras 1 2,20

Ivchenko, Kyrylo 2 1,60

01:35

Sulim, Aleksandr 1 2,20

Turchenko Tymur 2 1,60

01:40

Volkov, Pavlo 1 1,85

Antonyan, Armen 2 1,85

01:45

Sklyarenko, Andriy 1 1,60

Stepankov, Sergii 2 2,20

01:50

Teteruk, Michael 1 3,20

Halynskyi, Mykola 2 1,30

02:05

Makarenko, Roman 1 2,20

Bilous, Vladislav 2 1,60

02:10

Kolesnykov, Valeriy 1 1,55

Akimov, Yehor 2 2,30

02:15

Shukin, Dmitriy 1 2,20

Lazuryk, Dmytro 2 1,60

02:20

Vasiuk, Vadym 1 1,65

Moroz, Kostiantyn 2 2,10

02:25

Sokolov, Sergey 1 2,20

Bortsov, Dmitriy 2 1,60

02:35

Turchenko Tymur 1 1,60

Kyi, Yevhen 2 2,20

02:40

Krasutskyi, Adam 1 1,85

Volkov, Pavlo 2 1,85

02:45

Aliyev, Anar 1 1,70

Sklyarenko, Andriy 2 2,05

02:50

Kovalchuk, Oleksandr 1 2,65

Halynskyi, Mykola 2 1,43

03:05

Sulim, Aleksandr 1 1,65

Solomko, Ruslan 2 2,10

03:10

Akimov, Yehor 1 3,20

Antonyan, Armen 2 1,30

03:15

Lazuryk, Dmytro 1 1,85

Stepankov, Sergii 2 1,85

03:20

Teteruk, Michael 1 2,20

Vasiuk, Vadym 2 1,60

03:25

Bortsov, Dmitriy 1 1,65

Ivchenko, Kyrylo 2 2,10

03:35

Makarenko, Roman 1 1,50

Turchenko Tymur 2 2,40

03:40

Krasutskyi, Adam 1 2,10

Kolesnykov, Valeriy 2 1,65

03:45

Aliyev, Anar 1 1,65

Shukin, Dmitriy 2 2,10

03:55

Sokolov, Sergey 1 2,95

Balakirev, Maxim 2 1,35

04:05

Sulim, Aleksandr 1 1,60

Bilous, Vladislav 2 2,20

04:20

Teteruk, Michael 1 3,40

Kovalchuk, Oleksandr 2 1,27

04:25

Yemelianov, Taras 1 1,43

Bortsov, Dmitriy 2 2,65

04:35

Kyi, Yevhen 1 1,43

Solomko, Ruslan 2 2,65

05:05

Makarenko, Roman 1 2,10

Sulim, Aleksandr 2 1,65

05:25

Ivchenko, Kyrylo 1 2,40

Balakirev, Maxim 2 1,50

05:35

Turchenko Tymur 1 1,43

Solomko, Ruslan 2 2,65

05:55

Yemelianov, Taras 1 1,43

Sokolov, Sergey 2 2,65

06:05

Bilous, Vladislav 1 1,55

Kyi, Yevhen 2 2,30

06:25

Bortsov, Dmitriy 1 2,95

Balakirev, Maxim 2 1,35

06:40

Parnyvoda Ilya 1 1,43

Makhotin, Vladyslav 2 2,65

07:05

Derypaska, Roman 1 2,75

Malinka, Roman 2 1,40

07:10

Skhabitsky, Sergey 1 3,20

Havryliuk, Bohdan 2 1,30

07:25

Ushakov, Serhii 1 1,55

Sotnikov, Eduard 2 2,30

07:35

Ivashkin, Aleksander 1 1,25

Mosyuk, Mikhail 2 3,60

07:40

Vyshniakov, Serhii 1 2,05

Prokopenko, Dmitry 2 1,70

07:55

Sydorenko, Vitalii 1 2,95

Khurtak, Evgeniy 2 1,35

08:05

Matvieiev Denys 1 1,40

Malinka, Roman 2 2,75

08:10

Parnyvoda Ilya 1 1,60

Havryliuk, Bohdan 2 2,20

08:25

Reva, Vadim 1 1,50

Tymchenko, Volodymyr 2 2,40

08:35

Mosyuk, Mikhail 1 1,55

Fedorchenko, Andriy 2 2,30

08:40

Prokopenko, Dmitry 1 2,10

Makhotin, Vladyslav 2 1,65

08:50

Yakubov, Marat 1 1,65

Khairov, Dmitry 2 2,10

09:05

Derypaska, Roman 1 1,85

Ivashkin, Aleksander 2 1,85

09:10

Skhabitsky, Sergey 1 1,85

Vyshniakov, Serhii 2 1,85

09:25

Tymchenko, Volodymyr 1 1,50

Sotnikov, Eduard 2 2,40

09:35

Matvieiev Denys 1 1,85

Mosyuk, Mikhail 2 1,85

09:40

Parnyvoda Ilya 1 1,95

Prokopenko, Dmitry 2 1,75

09:50

Klymenko, Kostiantyn 1 1,65

Troian, Andrii 2 2,10

09:55

Sydorenko, Vitalii 1 1,70

Reva, Vadim 2 2,05

10:05

Ivashkin, Aleksander 1 1,55

Malinka, Roman 2 2,30

10:10

Vyshniakov, Serhii 1 1,75

Havryliuk, Bohdan 2 1,95

10:25

Ushakov, Serhii 1 1,35

Tymchenko, Volodymyr 2 2,95

10:35

Derypaska, Roman 1 1,25

Fedorchenko, Andriy 2 3,60

10:40

Skhabitsky, Sergey 1 1,35

Makhotin, Vladyslav 2 2,95

10:50

Troian, Andrii 1 1,60

Khairov, Dmitry 2 2,20

11:05

Matvieiev Denys 1 1,65

Ivashkin, Aleksander 2 2,10

11:10

Parnyvoda Ilya 1 1,65

Vyshniakov, Serhii 2 2,10

11:20

Smyk, Vasil 1 1,55

Klymenko, Kostiantyn 2 2,30

11:25

Sydorenko, Vitalii 1 1,55

Sotnikov, Eduard 2 2,30

11:35

Derypaska, Roman 1 3,40

Mosyuk, Mikhail 2 1,27

11:40

Skhabitsky, Sergey 1 1,75

Prokopenko, Dmitry 2 1,95

11:50

Yakubov, Marat 1 2,65

Troian, Andrii 2 1,43

12:05

Malinka, Roman 1 1,95

Fedorchenko, Andriy 2 1,75

12:10

Havryliuk, Bohdan 1 2,10

Makhotin, Vladyslav 2 1,65

12:25

Sydorenko, Vitalii 1 2,05

Tymchenko, Volodymyr 2 1,70

12:35

Matvieiev Denys 1 1,90

Derypaska, Roman 2 1,80

12:40

Parnyvoda Ilya 1 1,40

Skhabitsky, Sergey 2 2,75

12:50

Smyk, Vasil 1 1,33

Khairov, Dmitry 2 3,05

12:55

Khurtak, Evgeniy 1 1,35

Sotnikov, Eduard 2 2,95

13:05

Ivashkin, Aleksander 1 1,65

Fedorchenko, Andriy 2 2,10

13:10

Vyshniakov, Serhii 1 1,95

Makhotin, Vladyslav 2 1,75

13:20

Yakubov, Marat 1 1,85

Klymenko, Kostiantyn 2 1,85

13:25

Ushakov, Serhii 1 1,33

Sydorenko, Vitalii 2 3,05

13:35

Mosyuk, Mikhail 1 1,75

Malinka, Roman 2 1,95

13:40

Prokopenko, Dmitry 1 2,10

Havryliuk, Bohdan 2 1,65

13:50

Smyk, Vasil 1 1,43

Troian, Andrii 2 2,65

13:55

Reva, Vadim 1 1,85

Sotnikov, Eduard 2 1,85

14:25

Tymchenko, Volodymyr 1 1,50

Khurtak, Evgeniy 2 2,40

14:50

Yakubov, Marat 1 1,85

Smyk, Vasil 2 1,85

15:20

Klymenko, Kostiantyn 1 1,80

Khairov, Dmitry 2 1,90

In the betting slip