We use our own cookies and cookies from third parties to provide you with a great user experience. By using this site, you agree to the use of such cookies.
  • Match

Table Tennis - Setka Cup bets

Match

02.06.2020

23:05

Malinka, Roman 1 1,65

Fedorchenko, Andriy 2 2,10

23:15

Mytsyk, Alexander 1 1,65

Melnykov, Volodymyr 2 2,10

23:35

Baranovskiy, Sergey 1 2,10

Derypaska, Roman 2 1,65

23:45

Leonenko Alexander 1 2,20

Dynaburg, Leonid 2 1,60

23:50

Kolodiy, Denis 1 2,10

Merzlikin, Valery 2 1,65

23:55

Matiushenko, Andrii 1 1,80

Likhitsky, Alexander 2 1,90

03.06.2020

00:05

Masko, Evgeniy 1 1,70

Zemyancev, Sergei 2 2,05

00:15

Kozlov, Denys 1 1,70

Solomko, Serhii 2 2,05

00:20

Muliukin, Yevhen 1 3,05

Aliyev, Anar 2 1,33

00:25

Naida, Alexander 1 2,40

Panyushkin, Andrey 2 1,50

00:35

Malinka, Roman 1 2,30

Derypaska, Roman 2 1,55

00:45

Mytsyk, Alexander 1 1,85

Dynaburg, Leonid 2 1,85

00:50

Vadim, Ishchuk 1 2,30

Merzlikin, Valery 2 1,55

00:55

Kurischenko, Yuriy 1 1,55

Karchevskiy, Timur 2 2,30

01:05

Zemyancev, Sergei 1 3,40

Fedorchenko, Andriy 2 1,27

01:15

Solomko, Serhii 1 2,65

Melnykov, Volodymyr 2 1,43

01:20

Aliyev, Anar 1 1,85

Zayets, Alexey 2 1,85

01:25

Matiushenko, Andrii 1 2,40

Panyushkin, Andrey 2 1,50

01:45

Leonenko Alexander 1 1,55

Kozlov, Denys 2 2,30

01:50

Kolodiy, Denis 1 1,95

Muliukin, Yevhen 2 1,75

01:55

Karchevskiy, Timur 1 1,35

Likhitsky, Alexander 2 2,95

02:05

Malinka, Roman 1 1,45

Zemyancev, Sergei 2 2,55

02:15

Mytsyk, Alexander 1 1,50

Solomko, Serhii 2 2,40

02:20

Vadim, Ishchuk 1 2,95

Aliyev, Anar 2 1,35

02:25

Naida, Alexander 1 2,10

Kurischenko, Yuriy 2 1,65

02:35

Masko, Evgeniy 1 2,95

Derypaska, Roman 2 1,35

02:45

Kozlov, Denys 1 1,85

Dynaburg, Leonid 2 1,85

02:50

Muliukin, Yevhen 1 2,55

Merzlikin, Valery 2 1,45

02:55

Matiushenko, Andrii 1 1,60

Karchevskiy, Timur 2 2,20

03:05

Baranovskiy, Sergey 1 1,85

Fedorchenko, Andriy 2 1,85

03:15

Leonenko Alexander 1 1,55

Melnykov, Volodymyr 2 2,30

03:20

Kolodiy, Denis 1 1,85

Zayets, Alexey 2 1,85

03:25

Kurischenko, Yuriy 1 1,55

Panyushkin, Andrey 2 2,30

03:45

Mytsyk, Alexander 1 1,60

Kozlov, Denys 2 2,20

03:50

Vadim, Ishchuk 1 1,85

Muliukin, Yevhen 2 1,85

03:55

Naida, Alexander 1 1,85

Likhitsky, Alexander 2 1,85

04:05

Baranovskiy, Sergey 1 2,05

Zemyancev, Sergei 2 1,70

04:15

Leonenko Alexander 1 1,85

Solomko, Serhii 2 1,85

04:20

Kolodiy, Denis 1 2,40

Aliyev, Anar 2 1,50

04:25

Matiushenko, Andrii 1 2,10

Kurischenko, Yuriy 2 1,65

04:35

Derypaska, Roman 1 1,50

Fedorchenko, Andriy 2 2,40

04:45

Dynaburg, Leonid 1 2,05

Melnykov, Volodymyr 2 1,70

04:50

Merzlikin, Valery 1 1,35

Zayets, Alexey 2 2,95

04:55

Naida, Alexander 1 1,70

Karchevskiy, Timur 2 2,05

05:05

Malinka, Roman 1 1,55

Baranovskiy, Sergey 2 2,30

05:15

Mytsyk, Alexander 1 1,65

Leonenko Alexander 2 2,10

05:20

Vadim, Ishchuk 1 1,85

Kolodiy, Denis 2 1,85

05:25

Panyushkin, Andrey 1 1,22

Likhitsky, Alexander 2 3,80

05:35

Masko, Evgeniy 1 1,85

Fedorchenko, Andriy 2 1,85

05:45

Kozlov, Denys 1 2,30

Melnykov, Volodymyr 2 1,55

05:50

Muliukin, Yevhen 1 2,10

Zayets, Alexey 2 1,65

05:55

Matiushenko, Andrii 1 2,30

Naida, Alexander 2 1,55

06:05

Zemyancev, Sergei 1 2,10

Derypaska, Roman 2 1,65

06:15

Solomko, Serhii 1 2,10

Dynaburg, Leonid 2 1,65

06:20

Aliyev, Anar 1 2,95

Merzlikin, Valery 2 1,35

06:25

Kurischenko, Yuriy 1 2,10

Likhitsky, Alexander 2 1,65

06:30

Shulepov, Maksym 1 2,10

Voronenkov, Vladimir 2 1,65

06:35

Voronin, Mikhail 1 1,65

Paniotov, Aleksandr 2 2,10

06:45

Stroilov, Oleh 1 1,65

Myrzak, Volodymyr 2 2,10

06:55

Karchevskiy, Timur 1 2,95

Panyushkin, Andrey 2 1,35

07:00

Korniyenko, Nikolay 1 1,55

Klim, Vladislav 2 2,30

07:30

Boiko, Leonid 1 2,65

Voronenkov, Vladimir 2 1,43

07:35

Hnoievoi, Roman 1 2,65

Kolesnik, Yuriy 2 1,43

08:00

Shulepov, Maksym 1 2,40

Korniyenko, Nikolay 2 1,50

08:25

Kobets, Vitalii 1 3,20

Sokoltsov, Yevhenii 2 1,30

08:30

Boiko, Leonid 1 2,40

Klim, Vladislav 2 1,50

08:35

Kolesnik, Yuriy 1 1,55

Paniotov, Aleksandr 2 2,30

09:00

Korniyenko, Nikolay 1 2,20

Voronenkov, Vladimir 2 1,60

09:05

Turchenko Tymur 1 1,65

Hnoievoi, Roman 2 2,10

09:15

Gusak, Yuri 1 1,65

Obukhov, Vitalii 2 2,10

09:25

Sokoltsov, Yevhenii 1 2,65

Ivanov, Evgeniy 2 1,43

09:30

Shulepov, Maksym 1 2,10

Klim, Vladislav 2 1,65

09:35

Voronin, Mikhail 1 1,65

Kolesnik, Yuriy 2 2,10

10:00

Boiko, Leonid 1 2,05

Korniyenko, Nikolay 2 1,70

10:30

Klim, Vladislav 1 1,70

Voronenkov, Vladimir 2 2,05

10:35

Turchenko Tymur 1 1,55

Paniotov, Aleksandr 2 2,30

10:45

Gusak, Yuri 1 1,55

Myrzak, Volodymyr 2 2,30

11:00

Boiko, Leonid 1 1,85

Shulepov, Maksym 2 1,85

11:05

Voronin, Mikhail 1 1,80

Hnoievoi, Roman 2 1,90

11:15

Stroilov, Oleh 1 1,80

Obukhov, Vitalii 2 1,90

11:25

Kuzin, Aleksandr 1 1,50

Ivanov, Evgeniy 2 2,40

11:35

Turchenko Tymur 1 1,55

Kolesnik, Yuriy 2 2,30

12:25

Kuzin, Aleksandr 1 1,43

Sokoltsov, Yevhenii 2 2,65

12:35

Voronin, Mikhail 1 2,10

Turchenko Tymur 2 1,65

12:45

Stroilov, Oleh 1 1,85

Gusak, Yuri 2 1,85

13:05

Hnoievoi, Roman 1 1,70

Paniotov, Aleksandr 2 2,05

13:15

Obukhov, Vitalii 1 1,80

Myrzak, Volodymyr 2 1,90

13:55

Kobets, Vitalii 1 1,55

Ivanov, Evgeniy 2 2,30

In the betting slip

Betting slip combinations