Vrste oklada

Nogomet - WC-Promotion klađenje

Tko ide dalje

25.06.2018

08:00

Group A

Urugvaj 1,25

Rusija 1,27

Egipat 2,40

Saudijska Arabija 8,00

+3
12:00

Group B

Španjolska 1,05

Portugal 1,15

Maroko 6,00

Iran 7,00

+3

26.06.2018

08:00

Group C

Francuska 1,05

Danska 1,60

Peru 3,30

Australija 4,00

+3
12:00

Group D

Argentina 1,15

Hrvatska 1,50

Island 3,40

Nigerija 3,40

+3

27.06.2018

08:00

Group F

Njemačka 1,05

Meksiko 2,10

Švedska 2,30

Republika Koreja 3,70

+3
12:00

Group E

Brazil 1,03

Švicarska 2,10

Srbija 2,20

Kostarika 4,50

+3

28.06.2018

08:00

Group H

Kolumbija 1,45

Poljska 1,45

Senegal 2,50

Japan 2,90

+3
12:00

Group G

Belgija 1,11

England 1,12

Tunis 4,50

Panama 8,50

+3

TOP 2 Dvotip

08:00

Group A

URU+RUS 1,65

URU+EGY 4,75

URU+SAU 14,00

RUS+EGY 5,50

RUS+SAU 16,00

EGY+SAU 50,00

+3
12:00

Group B

ESP+POR 1,33

ESP+MOR 7,00

ESP+IRN 8,50

POR+MOR 13,00

POR+IRN 18,00

MOR+IRN 125,00

+3
08:00

Group C

FRA+DEN 1,80

FRA+PER 3,60

FRA+AUS 6,00

DEN+PER 18,00

DEN+AUS 20,00

PER+AUS 30,00

+3
12:00

Group D

ARG+CRO 1,75

ARG+ICE 5,50

ARG+NIG 5,50

CRO+ICE 12,00

CRO+NIG 12,00

ICE+NIG 50,00

+3
08:00

Group F

GER+MEX 2,30

GER+SWE 2,60

GER+KOR 5,00

MEX+SWE 18,00

MEX+KOR 33,00

SWE+KOR 40,00

+3
12:00

Group E

BRA+SUI 2,20

BRA+SER 2,45

BRA+CRI 5,75

SUI+SER 18,00

SUI+CRI 42,00

SER+CRI 55,00

+3
08:00

Group H

POL+COL 2,40

POL+SEN 5,50

POL+JAP 7,20

COL+SEN 5,50

COL+JAP 7,20

SEN+JAP 17,00

+3
12:00

Group G

BEL+ENG 1,28

BEL+TUN 7,50

BEL+PAN 17,00

ENG+TUN 10,00

ENG+PAN 24,00

TUN+PAN 100,00

+3

Correct 1st2nd

08:00

Group A

1.URU/2.RUS 3,25

1.URU/2.EGY 7,00

1.URU/2.SAU 17,00

1.RUS/2.URU 3,45

1.RUS/2.EGY 8,00

1.RUS/2.SAU 20,00

1.EGY/2.URU 15,00

1.EGY/2.RUS 17,00

1.EGY/2.SAU 75,00

1.SAU/2.URU 75,00

1.SAU/2.RUS 80,00

1.SAU/2.EGY 150,00

+3
12:00

Group B

1.ESP/2.POR 2,20

1.ESP/2.MOR 8,00

1.ESP/2.IRN 10,00

1.POR/2.ESP 3,75

1.POR/2.MOR 19,00

1.POR/2.IRN 28,00

1.MOR/2.ESP 28,00

1.MOR/2.POR 40,00

1.MOR/2.IRN 150,00

1.IRN/2.ESP 50,00

1.IRN/2.POR 75,00

1.IRN/2.MOR 250,00

+3
08:00

Group C

1.FRA/2.DEN 2,30

1.FRA/2.PER 4,50

1.FRA/2.AUS 7,00

1.DEN/2.FRA 8,00

1.DEN/2.PER 30,00

1.DEN/2.AUS 35,00

1.PER/2.FRA 15,00

1.PER/2.DEN 35,00

1.PER/2.AUS 60,00

1.AUS/2.FRA 40,00

1.AUS/2.DEN 60,00

1.AUS/2.PER 100,00

+3
12:00

Group D

1.ARG/2.CRO 2,80

1.ARG/2.ICE 7,00

1.ARG/2.NIG 7,00

1.CRO/2.ARG 4,50

1.CRO/2.ICE 20,00

1.CRO/2.NIG 20,00

1.ICE/2.ARG 22,00

1.ICE/2.CRO 40,00

1.ICE/2.NIG 100,00

1.NIG/2.ARG 22,00

1.NIG/2.CRO 40,00

1.NIG/2.ICE 100,00

+3
08:00

Group F

1.GER/2.MEX 3,00

1.GER/2.SWE 3,30

1.GER/2.KOR 6,00

1.MEX/2.GER 9,50

1.MEX/2.SWE 30,00

1.MEX/2.KOR 50,00

1.SWE/2.GER 11,00

1.SWE/2.MEX 38,00

1.SWE/2.KOR 65,00

1.KOR/2.GER 30,00

1.KOR/2.MEX 80,00

1.KOR/2.SWE 100,00

+3
12:00

Group E

1.BRA/2.SUI 2,80

1.BRA/2.SER 3,20

1.BRA/2.CRI 7,00

1.SUI/2.BRA 8,50

1.SUI/2.SER 33,00

1.SUI/2.CRI 70,00

1.SER/2.BRA 10,00

1.SER/2.SUI 36,00

1.SER/2.CRI 100,00

1.CRI/2.BRA 30,00

1.CRI/2.SUI 100,00

1.CRI/2.SER 125,00

+3
08:00

Group H

1.POL/2.COL 4,75

1.POL/2.SEN 9,00

1.POL/2.JAP 12,00

1.COL/2.POL 4,75

1.COL/2.SEN 9,00

1.COL/2.JAP 12,00

1.SEN/2.POL 13,00

1.SEN/2.COL 13,00

1.SEN/2.JAP 30,00

1.JAP/2.POL 18,00

1.JAP/2.COL 18,00

1.JAP/2.SEN 35,00

+3
12:00

Group G

1.BEL/2.ENG 2,40

1.BEL/2.TUN 10,00

1.BEL/2.PAN 18,00

1.ENG/2.BEL 2,75

1.ENG/2.TUN 14,00

1.ENG/2.PAN 28,00

1.TUN/2.BEL 28,00

1.TUN/2.ENG 32,00

1.TUN/2.PAN 200,00

1.PAN/2.BEL 75,00

1.PAN/2.ENG 85,00

1.PAN/2.TUN 210,00

+3

WC-Promotion

U listiću

kombinirani listić

Brza uplata

Saldo na Vašem računu je 0. Želite li sada uplatiti? Your account balance is too low. Would you like to pay in now ?

Način plaćanja, koji ste zadnji puta koristili:

Sada uplati

()

Odaberite neki drugi način uplate