• Lång tid

Schack - Schack världsmästerskapen bets

Lång tid

09.11.2018

08:00

World Champion 2018

Magnus Carlsen 1,50

Fabiano Caruana 2,40

I vadintyget

Vadintygs-kombi