We use our own cookies and cookies from third parties to provide you with a great user experience. By using this site, you agree to the use of such cookies.
  • Match

Table Tennis - TT Cup Men bets

Match

03.08.2020

23:25

Ivanov, Ruslan 1 1,85

Vovk, Vitalii 2 1,85

23:35

Oprysk, Mykhailo 1 1,65

Panchenko, Bogdan 2 2,10

23:40

Melkumyan, Samvel 1 1,50

Illiushchenko, Serhii 2 2,40

23:45

Verbyany, Vasily 1 1,50

Kotik, Andrey 2 2,40

23:50

Gordiy, Andrey 1 3,20

Danilyuk, Nazar 2 1,30

23:55

Oleskevych, Olexander 1 1,95

Kibka, Evgenii 2 1,75

04.08.2020

00:00

Vakulin, Artem 1 1,55

Kebalo, Denis 2 2,30

00:15

Zhuravlev, Aleksandr 1 2,30

Tuchkevych, Volodymyr 2 1,55

00:20

Didukh, Viktor 1 2,30

Nechyporuk, Vadym 2 1,55

00:25

Zholubak, Roman 1 2,55

Plishilo, Volodymyr 2 1,45

00:30

Tsybulin, Sergey 1 2,40

Yunchyk, Valentyn 2 1,50

00:35

Skachenko, Serhii 1 2,10

Vovk, Vitalii 2 1,65

00:45

Zazymko, Sergej 1 2,20

Panchenko, Bogdan 2 1,60

00:50

Myrza, Anton 1 2,30

Illiushchenko, Serhii 2 1,55

00:55

Hrytsyienko, Nazarii 1 1,60

Kotik, Andrey 2 2,20

01:00

Kovalchuk, Nazar 1 1,50

Danilyuk, Nazar 2 2,40

01:05

Gorbanenko, Alexey 1 1,40

Baranovskiy, Sergey 2 2,75

01:25

Melkumyan, Samvel 1 1,60

Zhuravlev, Aleksandr 2 2,20

01:30

Verbyany, Vasily 1 2,20

Didukh, Viktor 2 1,60

01:35

Gordiy, Andrey 1 1,35

Zholubak, Roman 2 2,95

01:40

Oleskevych, Olexander 1 3,20

Yunchyk, Valentyn 2 1,30

01:45

Ivanov, Ruslan 1 1,35

Vakulin, Artem 2 2,95

01:55

Zazymko, Sergej 1 1,45

Matviienko, Serhii 2 2,55

02:00

Myrza, Anton 1 2,10

Tuchkevych, Volodymyr 2 1,65

02:05

Hrytsyienko, Nazarii 1 1,60

Nechyporuk, Vadym 2 2,20

02:10

Kovalchuk, Nazar 1 1,65

Plishilo, Volodymyr 2 2,10

02:15

Baranovskiy, Sergey 1 2,10

Kibka, Evgenii 2 1,65

02:20

Skachenko, Serhii 1 1,85

Kebalo, Denis 2 1,85

02:35

Zhuravlev, Aleksandr 1 1,65

Illiushchenko, Serhii 2 2,10

02:40

Didukh, Viktor 1 1,50

Kotik, Andrey 2 2,40

02:45

Zholubak, Roman 1 2,10

Danilyuk, Nazar 2 1,65

02:50

Tsybulin, Sergey 1 2,40

Gorbanenko, Alexey 2 1,50

02:55

Vakulin, Artem 1 1,85

Vovk, Vitalii 2 1,85

03:10

Myrza, Anton 1 1,60

Zhuravlev, Aleksandr 2 2,20

03:15

Hrytsyienko, Nazarii 1 1,65

Didukh, Viktor 2 2,10

03:20

Kovalchuk, Nazar 1 1,35

Zholubak, Roman 2 2,95

03:25

Oleskevych, Olexander 1 2,75

Baranovskiy, Sergey 2 1,40

03:30

Ivanov, Ruslan 1 1,60

Simonchuk, David 2 2,20

03:40

Oprysk, Mykhailo 1 1,50

Matviienko, Serhii 2 2,40

03:45

Melkumyan, Samvel 1 2,20

Tuchkevych, Volodymyr 2 1,60

03:50

Verbyany, Vasily 1 2,10

Nechyporuk, Vadym 2 1,65

03:55

Gordiy, Andrey 1 1,65

Plishilo, Volodymyr 2 2,10

04:00

Gorbanenko, Alexey 1 1,25

Yunchyk, Valentyn 2 3,60

04:05

Skachenko, Serhii 1 2,10

Vakulin, Artem 2 1,65

04:15

Zazymko, Sergej 1 2,20

Oprysk, Mykhailo 2 1,60

04:20

Myrza, Anton 1 2,10

Melkumyan, Samvel 2 1,65

04:25

Hrytsyienko, Nazarii 1 1,85

Verbyany, Vasily 2 1,85

04:30

Kovalchuk, Nazar 1 1,95

Gordiy, Andrey 2 1,75

04:35

Tsybulin, Sergey 1 1,50

Kibka, Evgenii 2 2,40

04:40

Ivanov, Ruslan 1 1,50

Kebalo, Denis 2 2,40

04:50

Matviienko, Serhii 1 1,85

Panchenko, Bogdan 2 1,85

04:55

Tuchkevych, Volodymyr 1 1,85

Illiushchenko, Serhii 2 1,85

05:00

Nechyporuk, Vadym 1 1,65

Kotik, Andrey 2 2,10

05:05

Plishilo, Volodymyr 1 2,65

Danilyuk, Nazar 2 1,43

05:10

Oleskevych, Olexander 1 3,80

Gorbanenko, Alexey 2 1,22

05:15

Vovk, Vitalii 1 2,10

Simonchuk, David 2 1,65

05:45

Tsybulin, Sergey 1 1,45

Baranovskiy, Sergey 2 2,55

05:50

Skachenko, Serhii 1 2,20

Ivanov, Ruslan 2 1,60

06:25

Vakulin, Artem 1 1,85

Simonchuk, David 2 1,85

06:55

Oleskevych, Olexander 1 2,55

Tsybulin, Sergey 2 1,45

07:00

Kebalo, Denis 1 2,20

Vovk, Vitalii 2 1,60

07:30

Gorbanenko, Alexey 1 1,55

Kibka, Evgenii 2 2,30

08:05

Baranovskiy, Sergey 1 1,70

Yunchyk, Valentyn 2 2,05

In the betting slip